Eva María Villar

Escola de Formación Online

Sector: Crecemento persoal

Sobre min

Sempre me sentín en casa estando na Natureza. Empezei a miña formación académica pola Enxeñería Téc. Forestal, pasando pola Xestión do Territorio e rematando pola Arquitectura da Paisaxe. Mais percorrín outro camiño paralelo moi máis persoal enfocado na xestión emocional, o crecemento persoal e o sentir máis sutil das enerxías como poden ser os campos electromagnéticos a través da Radiestesia ou a Xeometría Sagrada. O meu propósito é agora compartir a fusión destas realidades e experiencias dende o respeto a un mesmo e á Terra para mellorar a nosa vida e seguir medrando entre todos e todas nós.

Empresa: Maestros con Raíces

Logo Eva María Villar

Espazo actual

Contacta conmigo