Bea Barril

ntidade de economía social e marca paraugas que reúne, acolle, impulsa e dá visibilidade a máis de 300 profesionais e pequenas marcas do eido cultural galego

Sector: Artesanía, cultura, deseño

Empresa: Creativas Galegas

Logo Bea Barril

O meu proxecto no espazo Centro de Emprendemento A Estación – Vedra

Creativas Galegas

Sector do proxecto: Artesanía, cultura, deseño

Creativas Galegas é unha entidade de economía social e marca paraugas que reúne, acolle, impulsa e dá visibilidade a máis de 300 profesionais e pequenas marcas do eido cultural galego, tales como profesionais e marcas do ámbito creativo, persoas artesás, profesionais das artes escénicas, e persoas que teñen a inquedanza de converter as súas ideas e pensamentos en arte.

En fin, xente que crea e/ou

Espazo actual

Contacta conmigo