Rede Provincial de Coworkings

Espazos de traballo para proxectos innovadores

Espazos de traballo para apoiar ao Emprendemento

Desenvolve a túa idea ou proxecto na compaña doutras persoas emprendedoras, en entornos colaborativos nos que xerar sinerxias cos teus compañeiros de espazo.

11

Coworkings

39

Proxectos

88

Coworkers

A Rede


Como son os espazos de traballo?

Cada espazo de traballo da Rede é diferente, pero todos contan con áreas de traballo grupais e/ou individuais, espazos colectivos para formación e eventos, salas de reunión e conexión a internet de alta calidade.

Onde están ubicados?

A Rede de Espazos de Traballo da Deputación Provincial da Coruña está composta por coworkings da provincia de A Coruña. Actualmente son 7 espazos, 4 en activo e 3 en fase de preparación. Dende esta web poderás visualizar a ubicación de cada un.

Quen pode traballar nestes espazos?

Os espazos están adheridos á Rede Provincial de Espazos de Traballo Colaborativo do Plan de Emprego Local (PEL) da Deputación da Coruña. Os seus servizos están dirixidos a personas emprendedoras (en fase de idea ou proxecto) e novas empresas (personas físicas ou xurídicas con menos de 2 años). As solicitudes son xestionadas por cada un dos espazos de traballo.

Que servizos ofrecen?

Os espazos de traballo facilitan os servizos que un proxecto ou traballador dixital precisa: acceso a internet de alta velocidade, zonas de traballo, reunión e eventos e áreas de lecer. Adicionalmente ofrecen apoio e asesoramenteo aos coworkers, organización de eventos e formacións e actividades de networking. Dentro da rede hai espazos especializados en diversos sectores (arquitectura, agroalimentaria, audiovisual, tecnoloxía,…)

Preguntas Frecuentes

Os espazos pertencentes á Rede Provincial de Espazos de Traballo da provincia da Coruña están conveniados coa Deputación Provincial de A Coruña ao amparo do Plan de Emprego Local (PEL). Trátase exclusivamente de espazos de titularidade pública.

Os espazos están vinculados ao Plan PEL Emprende (Plan de Empleo Local) da Deputación Provincial da Coruña e os seus servizos están dirixidos a personas emprendedoras (personas cunha idea empresarial en fase de definición ou de proxecto) e novas empresas (personas físicas ou xurídicas con menos de 2 años dende a data de alta no RETA ou da escritura de constitución).

Cada espazo de traballo xestiona as súas solicitudes e define o procedemento de acceso ao mesmo. De forma xeral, as solicitudes realízanse a través do rexistro oficial do concello correspondente a cada espazo ou da Deputación Provincial de A Coruña o caso do Pazo de Arenaza.

Estas solicitudes soen estar compostas por unha instancia de solicitude, acompañada de documentación acreditativa correspondente, máis dunha memoria na que se describe a idea ou proxecto que pretende desenvolver a persoa ou equipo emprendedor que realiza a solicitude.

A través da ficha dos espazos desta web, podes contactar mediante un formulario co espazo que sexa do teu interés. Así mesmo, aconsellamos que consultes a web do espazo correspondente para dispor de información máis detallada sobre o mesmo.