Lorena Franco

Educación medioambiental, ecoturismo, economía circular

Empresa: Biophilia, axencia de eduación ambiental

Logo Lorena Franco

O meu proxecto no espazo Centro de Emprendemento A Estación – Vedra

Biophilia, axencia de educación ambiental

Sector do proxecto: Educación medioambiental, ecoturismo, economía circular

Desenvolvemento de proxectos de educación medioambiental, xestión de espazos produtivos sostibles e asesoramento especializado.

Espazo actual

Contacta conmigo