Listado de proxectos apoiados

Proxectos desenvolvidos por membros da Rede

Aldán López

Creación e posta en marcha de espectáculos de esgrima escénica.
Desenvolvemento de eventos formativos e de exhibición para a Asociación Arte do Combate (Artes Marciais Europeas e Esgrima Histórica en Compostela).

Sector do proxecto: Cultura

CE Emprego

Creación e xestión de iniciativa de emprego para persoas con diversidade funcional.

Sector do proxecto: Emprego e recursos humanos

Sonia Martínez

Proxecto de construción, habilitación e xestión de edificacións para uso turístico e servizos asociados de psicoloxía ambiental.

Sector do proxecto: Turismo, psicoloxía ambiental

Miguel Anxo Otero

Desenvolvemento dun proxecto de asesoramento para a creación e xestión de aldeas modelo e polígonos de produción agroforestal.

Sector do proxecto: Asesoría xurídica e implantación de proxectos territoriais

LeaD, axencia medioambiental

Desenvolvemento de proxectos de educación medioambiental, xestión de espazos produtivos sostibles e asesoramento especializado.

Sector do proxecto: Educación medioambiental, ecoturismo, economía circular

Doce Lúas

Meteórica Cine

Meteórica é unha produtora liderada por Raúl García e Alba Prol para producir e crear todo tipo de contido audiovisual para televisión, cinema, publicidade e plataformas dixitais online. Producimos, filmamos, editamos e postproducimos encargos propios e externos cun alto estándar, de acordo cos requisitos actuais da industria.

Sector do proxecto: Produción audiovisual

BEI studio

Sector do proxecto: Arquitectura

Aquelando

Somos unha empresa con toda a enerxía dos novos e a experiencia de levar 15 anos no sector. Organizamos todo tipo de eventos: feiras, festas, actuacións artísticas, eventos gastronómicos, xornadas de divulgación, campañas de dinamización comercial ou local…
Traballamos adaptándonos ás necesidades e posibilidades dos clientes. Tentamos introducir a creatividade e a imaxinación nos eventos.

Sector do proxecto: Eventos e comunicación

1 2 3 4 5