O financiamento nos proxectos empresariais

Espazos de traballo colaborativo da rede provincial en As Pontes.

O pasado día 28 de Febreiro celebramos un almorzo empresarial sobre o financiamento dos proxectos empresariais, e a importancia de contar con asesoramento especializado que permita as persoas emprendedoras entender a súas finanzas.

Na primeira parte da xornada centramos nos aspectos fundamentais a ter en conta para tomar certas decisións financeiras, como por exemplo:

  1. Ter un plan de empresa ben definido e co maior detalle posible
  2. Ter una formación básica sobre financiamento
  3. Tomar decisións sobre as finanzas entendendo a contabilidade da empresa
  4. Ter clara a finalidade de para que necesitamos o financiamento
  5. Coñecer as distintas fontes de financiamento que existen

A eficiencia financieira

A partir de estas premisas, poderemos establecer os obxectivos  que deben ter as persoas emprendedoras en relación a parte financeira dos seus negocios, como poden ser:

1. Manter a solvencia da empresa evitando a quebra e garantindo que haxa diñeiro suficiente para seguir operando.

2. Maximizar a rendibilidade fixando o prezo axeitado para os produtos e servizos existentes, interrompendo a comercialización daqueles que non son rendibles e avaliando o beneficio potencial que puidesen xerar os novos.

3. Minimizar os custos supervisando os desembolsos e buscando formas de reducir os gastos xerais.

4. Garantir un retorno do investimento (ROI) adecuado para os capitalistas de risco, os accionistas e outros investidores.

5. Obter capital atraendo máis investimento a través dun ROI positivo.

6. Desenvolver previsións de caixa para garantir que a organización dispoña de efectivo suficiente, non só para operar, senón para investir no seu propio crecemento.

A figura do asesor

O asesor financeiro é unha persoa que ofrece orientación e asesoramento en materia financeira, axudando aos seus clientes a tomar decisións sobre a xestión dos seus recursos financeiros. Ë unha persoa que asesora sobre a rendibilidade económico/financeira da empresa.

As súas funcións principais son:

  • Elaboración da contabilidade comercial.
  • Análise da situación financeira e operativa.
  • Elaboración das estratexias de investimento e aforro.

Deixar un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *